System

Kollegiebar.dk Systemet


Kollegiebar.dk er lavet for at afhjælpe og automatisere driften af en kollegie bar.

Kollegiebar.dk er gratis for alle brugere.

Målet med hjemmesiden er at udvikle et godt sytem, som kan blive brugt i mange forskellige kollegiebarer. Forslag til forbedringer af systemet modtages derfor meget gerne, så vi sammen kan få større glæde af systemet.

Bar Kalender

I bar kalenderen kan man holde styr på barens events. Her er mulighed for at oprette barvagter, åbningstider, interne barmøder mm.. I kalenderen kan man beslutte, hvem der står på vagt, hvor og hvornår. Efter at et event er oprettet (feks. En temafest eller fredagsbar) kan en bartender sætte sig på en vagt. Det vil derefter blive skrevet ind i kalenderen at den pågældende person vil stå på vagt til dette event. Kalenderen gør koordineringen af driften nem, både når man er med til at organisere, men også når man er en af dem, der skal tage en vagt. Kalenderen kan synkroniseres med Google Calendar og iCalendar.

Ved at kunne synkronisere til eksterne kalendere er det nemt sætte en bar kalender ind på kollegiets hjemmeside samt, at kollegiets beboere kan få det direkte i deres egen kalender.

Klippekortsystemet

Systemet kan bruges af kollegiebarer, der benytter sig af et manuelt aflønningssytem med hensyn til bartenderes gratis drikkevarer eller lign. Med klippekortsystemet gøres administrationen af dette elektronisk. Når en bartender sætter sig på en vagt oprettes der automatisk et klippekort til denne bartender. Hver bartender som har tilmeldt sig en vagt får derved en mængde klip, som bliver tilgængelige efter den pågældende vagt starter. Klippekort systemet kræver at bartenderne har adgang til en computer når de står i baren. Ønsker man ikke denne form for aflønnings system, kan kollegiebar.dk's andre systemer stadig fint benyttes.

Kommunikation

Kommunikationsystemet gør kontakten mellem koordinatorer og bartender nemmere. I kommunikationsystemet oprettes der et specifikt forum til jeres kollegiebar. Systemet skaber en kontaktliste over bartendere og andre aktive i baren.